Viziunea noastră este calitatea, pe care o urmărim sistematic, prin îmbunătățirea continuă a tuturor activităților în misiunea didactică și de cercetare de care suntem responsabili. În departamentul ICTI suntem mândri să construim tehnologia care să corespundă nevoilor generațiilor viitoare.

prof.univ.dr.ing. Oana CHIVU, directorul Departamentului de Ingineria Calității și Tehnologii Industriale

Studii de LICENȚĂ

Domeniul fundamental

Științe inginerești

Domeniul de licență

Inginerie industrială

Durata studiilor

4 ani (8 semestre)

Forma de învățământ

cu frecvență

Ingineria și Managementul Calității - IMC

Pregătește ingineri în domeniul inginerie industrială cu solide cunoștințe din sfera calității și a satisfacției clientului, a managementului, a economicului, a mediului ambiant, a inovării etc.

Ingineria Sudării IS

Pregătește ingineri în domeniul inginerie industrială specializați în proiectarea structurilor sudate (poduri, clădiri), în supravegherea operațiilor de sudare, în controlul nedistructiv al sudurii etc

Ingineria Securității în Industrie ISI

Pregătește ingineri în domeniul inginerie industrială având competențe aprofundate specifice din domeniul securității operatorilor umani și al siguranței în funcționare a mașinilor unelte.

Tehnologii Industriale Inteligente - TII

Programul de studii Tehnologii Industriale Inteligente - TII pregătește ingineri în domeniul fundamental științe inginerești, domeniul de licență inginerie industrială.

Studii de MASTER

Domeniul fundamental

Științe inginerești

Domeniul de licență

Inginerie industrială

Durata studiilor

2 ani (4 semestre)

Forma de învățământ

cu frecvență

Masterul de Ingineria Calității - IC

Este un program de formare profesională post universitară ce pregătește specialiști în domeniul managementului calității, în domeniul ingineriei industriale, oferindu-le cursanților solide cunoștințe din sfera asigurării calității și a satisfacției clientului, a managementului, a economicului, a mediului ambiant, a inovării etc.

Acesta se adresează absolvenţilor tuturor programelor de studii de licenţă, indiferent de domeniul absolvit.

Masterul de Ingineria Securității și Sănătății în muncă - ISSM

Este un program de formare profesională post universitară ce pregătește specialiști în domeniul sănătății și securității în muncă, cu aplicabilitate directă asupra domeniului ingineriei industriale. Acesta se adresează absolvenţilor tuturor programelor de studii de licenţă, indiferent de domeniul absolvit.

Masterul de Ingineria şi Managementul Proceselor de Sudare şi Control - IMPSC

Este un program de formare profesională post universitară ce pregătește specialiști în domeniul sudării și controlului nedistructiv al structurilor metalice.
Acesta se adresează absolvenţilor tuturor programelor de studii de licenţă din domeniul Inginerie Industrială şi ai unor domenii de studii universitare de licenţă apropiate, studiilor universitare de licenţă sau de învăţământ superior de lungă durată cu preocupări privind proiectarea şi/sau fabricarea produselor sudate sau asemănătoare acestora.

Masterul de Evaluarea Calităţii Materialelor şi Produselor - ECMP

Este un program de formare profesională post universitară ce pregătește specialiști în domeniul evaluării calității materialelor și al controlului nedistructiv al produselor industriale.
Acesta se adresează absolvenţilor tuturor programelor de studii de licenţă din domeniul Inginerie Industrială şi ai unor domenii de studii universitare de licenţă apropiate, studiilor universitare de licenţă sau de învăţământ superior de lungă durată cu preocupări privind proiectarea şi/sau fabricarea produselor.

PARTENERI

Relațiile inter-umane și comunicarea continuă fac diferența dintre succes și eșec. Parteneriatele dezvoltate de către facultatea noastră ajută tinerii să-și găsească un drum spre o cariera în domenii cheie pentru viitor.

OPORTUNITĂŢI CARIERE

Angajări și practica la pecializarea ISSM și SSM

Despre tehnologie, calitate, sudare, securitate în industrie, discutați cu noi!