Licență Ingineria Calității - IMC

Ingineria și Managementul Calității - IMC

Prof. Dr. Ing. Cătălin AMZA

Ingineria industrială actuală, se îndepărtează de la latura strict tehnică, specialistul – inginer fiind obligat să rezolve, pe lângă problemele pur inginereşti, și pe cele din sfera calității și a satisfacției clientului, a managementului, a economicului, a mediului ambiant, a inovării etc.

1. Ce reprezintă “Ingineria și Managementul Calității”?

Ingineria și Managementul calității înseamnă modul în care este organizată și condusă activitatea în întreprindere în vederea obținerii de produse de calitate în conformitate cu cerințele clienților.
Tipul de măsuri care pot fi luate sunt de natură tehnică – variante constructive, tipuri de materiale utilizate, tehnologia de fabricație – și de organizare a activității pe baza procedurilor prevăzute de standardele de referință în domeniu, cum ar fi: ISO 9001, ISO 10001, ISO 14001 etc.

2. Planul de învăţământ:

3. Ocupațiileposibile:

Cod COR: 214134 / Denumire cor: consultant sistem de calitate
Cod COR: 214401 / Denumire cor: inginer mecanic

Cod COR: 214129 / Denumire cor: specialist în domeniul calității
 
4. După ce termin IMC ce pot să fac?
 

Cunoştinţele, competenţele şi abilităţile dobândite sunt de înaltă calitate și le permit absolvenţilor să se angajeze pe piaţa muncii în domeniul ingineriei calității sau ingineriei industriale, să continue studiile universitare în ciclurile următoare de Masterat şi Doctorat sau să dezvolte o afacere proprie.

Specializarea IMC asigură și pregătirea corespunzătoare a studenţilor pentru a urma cursurile de master cu durata de 2 ani în Ingineria Calităţii, în Ingineria şi Managementul Proceselor de Sudare şi Control şi Master, în Evaluarea Calităţii Materialelor şi Produselor și Ingineria Securităţii şi Sănătăţii în Muncă.

Absolvenții de IMC lucrează în general în:
– firme multinaționale în departamentele de asigurare a calității;
– firme multinaționale ca ingineri proiectanți;
– organizații diverse în calitate de specialiști în managementul calității, managementul mediului, logistică etc;
– propria firmă de consultanță în domeniul certificării calității.