Licență Ingineria Securității în Industrie - ISI

Ingineria Securității în Industrie - ISI

Conf. Dr. Ing. Marinela MARINESCU

În prezent, asigurarea unui mediu de muncă sigur și sănătos, este o prioritate stabilită prin legislație și implicit o obligație pentru angajatori. În acest context, Departamentul Ingineria Calității și Tehnologii Industriale, a venit în întâmpinarea acestei nevoi prin creerea cadrului în care să se formeze specialiștii necesari securităţii și sănătății în muncă.

1. Ce reprezintă “Ingineria Securității în industrie”?

Sănătatea și securitatea în muncă reprezintă totalitatea măsurilor care trebuie luate de angajator  în vederea protejării sănătății, integrității corporale, a vieții lucrătorilor și a altor persoane angrenate în procesul de muncă. Acest lucru se poate face atât prin implementarea de soluții tehnice adecvate la fiecare mașină-unealtă utilizată cât și prin măsuri de organizare a proceselor de muncă din întreprindere.

2. Planul de învăţământ:

Click aici spre site-ul Facultății de Inginerie Industrială și Robotică

3. Ocupațiileposibile:

COD COR: 242304/ Denumire cor: Expert în securitate și sănătate în muncă
COD COR: 226302/ Denumire cor: Specialist în domeniul securității și sănătății în muncă
COD COR: 226303/ Denumire cor: Coordonator în materie de securitate și sănătate în muncă
COD COR: 226307/ Denumire cor: Evaluator de risc și auditor în domeniul securității și sănătății în muncă
COD COR: 226308/ Denumire cor: Coordonator în materie de securitate și sănătate în muncă pentru logistică
COD COR: 214444/ Denumire cor: Inginer tehnolog prelucrări mecanice

4. După ce termin ISI ce pot să fac?

Absolvenții specializării Ingineria securității în industrie vor fi capabili să:
– Elaboreze instrucțiuni proprii pentru completarea şi aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă;
– Proiecteze procesele tehnologice în corelație cu planurile de măsuri de prevenire și reducere a accidentelor la locurile de muncă;
– Cerceteze evenimentele care produc incapacitate temporară de muncă și să întocmească documentația aferentă.
Aceștia lucrează în general în:
– Inspectorate teritoriale de muncă;
– Inspectoratul general pentru situații de urgență;
– Firme de consultanță în domeniul securității și sănătății în muncă;
– Propria firmă de consultanță în domeniul securității și sănătății în muncă.
Specializarea ISI asigură de asemenea pregătirea necesară absolvenților pentru a urma cursurile de master în specializările: “Ingineria Securităţii şi Sănătăţii în Muncă”, “Ingineria şi managementul proceselor de sudare şi control”, “Evaluarea Calităţii Materialelor și Produselor” și “Ingineria Calităţii”.
De asemenea absolvenții pot urma și cursurile Școlii Doctorale în domeniile “Inginerie Industrială” şi “Inginerie şi Management”.