Secțiunea 06-09 - Ingineria Calității

Secțiunea 06-10 - Ingineria Securității în Industrie

Secțiunea 06-11 - Tehnologia Materialelor

Secțiunea 06-12 - Sudare și Procedee Conexe Sudării