Licență Ingineria Sudării - IS

Ingineria Sudării - IS

Conf. Dr. Ing. Gabriel GÂRLEANU

În momentul de față nu mai există niciun domeniu industrial în care operația de sudare să nu fie prezentă, fie ca proces principal fie ca proces secundar, datorită multiplelor beneficii pe care aceasta le oferă, dintre care amintim: productivitate ridicată, rapiditate, siguranță în exploatare, durabilitate, raport calitate/preț foarte bun etc.

1. Ce reprezintă “Ingineria Sudării”?

Ingineria sudării reprezintă totalitatea activităților de îmbinare nedemontabilă prin topire și/sau prin presiune, prin intermediul cărora se asigură că: automobilele, vapoarele, avioanele, podurile, căile de rulare de la metrou și de la tren, caloriferele, rezervoarele sub presiune, țevile de transport agent termic/produse petroliere  etc, vor funcționa timp îndelungat la parametrii proiectați.

Îmbinările sudate sunt realizate cu ajutorul a două categorii de profesioniști:
– Inginerul sudor – persoana licențiată/inginerul care proiectează tehnologiile de sudare, controlează și supraveghează fluxul tehnologic de realizare a componentelor sudate. Calificarea de inginer sudor se obține în urma absolvirii unei specializări universitare de licență.

– Sudorul – persoana/muncitorul care manipulează efectiv aparatele și aplică în practică tehnologiile de sudare proiectate. Calificarea se face în școli profesionale.

2. Planul de învăţământ

Click aici spre site-ul Facultății de Inginerie Industrială și Robotică

3. Ocupațiile posibile:

Cod COR: 214401 / Denumire cor: inginer mecanic
Cod COR: 214435 / Denumire cor: inspector de specialitate inginer mecanic
Cod COR: 214438 / Denumire cor: proiectant inginer mecanic
Cod COR: 214443 / Denumire cor: specialist mentenanță mecanică echipamente industriale
Cod COR: 214947 / Denumire cor: expert elaborare documentații tehnice de montaj
Cod COR: 214136 / Denumire cor: programator fabricație/ lansator fabricație
Cod COR: 214404 / Denumire cor: inginer material rulant cale ferată

4. După ce termin IS ce pot să fac?

Absolvenții acestei specializări se integrează foarte ușor pe piața muncii în domeniul ingineriei sudării sau ingineriei industriale generale, ocupând posturi în diverse compartimente: producție, planificarea producției, întocmirea documentației proceselor teologice, laborator de examinări nedistructive și control distructiv etc.
Specializarea IS asigură pregătirea necesară absolvenților pentru a urma cursurile de master în specializările: “Ingineria şi managementul proceselor de sudare şi control”,  “Evaluarea Calităţii Materialelor și Produselor”, “Ingineria Calităţii” și “Ingineria Securităţii şi Sănătăţii în Muncă”.
De asemenea absolvenții pot urma și cursurile Școlii Doctorale în domeniile “Inginerie Industrială” şi “Inginerie şi Management”

Absolvenții de IS lucrează în general în:
– firme naționale și internaționale în calitate de ingineri sudori;
– compartimentele de control nedistructiv ale firmelor producătoare de ansambluri sudate;
– departamentele de consultanță, vânzări și service ale firmelor de comercializare de echipamente și materiale pentru sudare;
– propria firmă de consultanță în domeniul ingineriei sudării.