Ne ocupăm cu tehnologia de peste 150 de ani

De ce Bucureşti?

Bucureşti este capitala ţării, un oraş metropolitan,  denumit “Micul Paris” datorita atat arhitecturii sale cat si bogatei vieti culturale, sociale si economice este una dintre cele mai frumoase capitale europene, care te cucereşte şi îţi poate transforma visul în realitate.

De ce Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie POLITEHNICA BUCURESTI (U.N.S.T.P.B.)

Universitatea Nationala de Stiinte si Tehnologie POLITEHNICA BUCURESTI este cea mai veche si prestigioasa scoala de ingineri din Romania si este pe primul loc in topul universitatilor din tara si in primele 500 de locuri in lume. Recunoasterea performantelor profesorilor si studentilor universităţii peste hotare, in completarea recunosterii diplomei de inginer eliberata de Universitatea Nationala de Stiinte si Tehnologie POLITEHNICA BUCURESTI este un motiv solid pentru care să alegeţi această universitate.

De ce Facultatea de INGINERIE INDUSTRIALA SI ROBOTICA - FIIR

Se plaseaza intre cele mai mari facultăţi ale universităţii, situandu-se pe locul trei. Este o facultate cu traditie, in care cadrele didactice sunt recunoscute pentru competenţa şi rezultatele obţinute pe parcursul timpului. Aceasta facultate a format de-a lungul timpului specialisti de certa valoare recunoscuta atat la nivel national cat si international. 

De ce Facultatea de INGINERIE INDUSTRIALĂ ȘI ROBOTICĂ (FIIR)?

Bine ați venit, dragii noștri prieteni!

Ne adresăm vouă, absolvenților entuziaști de liceu, prietenilor și viitorilor noștri studenti și vă mulțumim că ați acceptat să primiți oferta noastră.
A alege o facultate și apoi o anume specializare din cadrul acesteia înseamnă a-ți făuri o carieră, o direcție de dezvoltare personală, un drum pe care toți îl dorim presărat cu succese. Momentul este important, iar alegerea trebuie făcută cu mintea, dar și cu sufletul, cu înțelepciune și cu atenție spre ceea ce viitorul așteaptă de a noi.
Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică, facultatea noastră, se mândrește cu mai mult de 60 de ani de tradiție. De zeci de ani aici se pregătesc ingineri care pot ocupa funcții dintre cele mai diferite, de la proiectantul strungului carusel cu masa de 16 metri la responsabilul cu managementul calității într-o companie producătoare de lactate, de la tehnologul care a urmărit fabricarea jucăriilor fratelui nostru la ofițerul de credit care i-a supervizat tatălui dosarul, ajutându-l să obțină un împrumut de la bancă, de la inginerul care a programat interfața noului robot majordom care vă ajută mama în gospodărie la cel care a proiectat algoritmii de inteligență artificială ai acestuia.
Facultatea este recunoscută pentru seriozitate, atenție acordată studenților, preocupare pentru îmbunătățirea continuă a activității, deschidere spre nou și oportunități oferite după absolvire. Generație după generație, absolvenții noștri, ingineri, au dus faima facultății de-a lungul lumii, din Canada până în China și din India până în Brazilia.
Vă invităm să vă alăturați echipei noastre, iar dacă o veți face, vă spunem doar că ne vom strădui să nu vă dezamăgim. Așa cum facem cu toți studenții noștri.
Apoi, vă vor convinge faptele. Veți afla că nu pregătim ingineri pentru astăzi, ci pentru mâine. Ba chiar pentru poimâine. Și că suntem mândri să vă pregătim pe voi.

Vă așteptăm cu drag!

 1. Domeniul Inginerie Industrială cu programele de studii: 
 2. Informatică Aplicată în Inginerie Industrială – IAII; 
 3. Ingineria Securității în Industrie – ISI; 
 4. Ingineria şi Managementul Calității – IMC; 
 5. Ingineria Sudării – IS; 
 6. Logistică Industrială – LI; 
 7. Sisteme de Producție Digitale – SPD; 
 8. Tehnologia Construcțiilor de Mașini – TCM; 
 9. Tehnologii Industriale Inteligente – TII; 
 10. Domeniul Inginerie industrială cu programul de studii: 
 11. Industrial Engineering (în limba engleză)  
 12. Domeniul Mecatronică şi Robotică cu programul de studii: 
 13. Robotică  
 14. Domeniul Inginerie şi management cu programul de studii: 
 15. Inginerie Economică Industrială – IEI 
 16. Domeniul Științe Inginerești Aplicate cu programul de studii: 
 17. Informatică Industrială – II

De ce departamentul de INGINERIA CALITĂȚII ȘI TEHNOLOGII INDUSTRIALE(I.C.T.I..)?

Pentru că departamentul ICTI are ca principale direcții 

– furnizarea de servicii educaţionale prin programe universitare şi  postuniversitare, de înaltă performanţă şi cu mare flexibilitate în raport cu  cerinţele mediului social – economic; 

– promovarea şi implementarea de programe de cercetare ştiinţifică şi de  cooperare interuniversitară, naţională şi internaţională, cu alte instituţii, societăţi economice, având în vedere cele mai noi tehnologii şi în  conformitate cu tendinţele actuale de pe plan naţional/internaţional; – dezvoltarea parteneriatului public-privat cu mediul social economic  naţional şi internaţional.

Scurt istoric al Departamentului Ingineria Calității și Tehnologii Industriale

Primul curs de Tehnologia Materialelor a fost predat începând din anul 1868, în cadrul “Şcoalei de Poduri şi Sosele” de către ing. Grigore Cerchez (1851-1927).

După reforma învăţămîntului din 1881, noţiuni de Tehnologia Materialelor se predau în cadrul “Şcoalei Politehnice” de către profesori renumiţi, ca Emil Balaban (1857-1921), Traian Negrescu (1900-1960), Constantin Popovici (1899-1965).

Începând din anul 1948 se cristalizează ca o catedră de sine stătătoare, sub denumirea de “Tehnologia Metalelor“, în cadrul facultăţii de “Maşini şi Utilaje“.

Începând din anul 1977, catedra devine “Tehnologia Materialelor şi Sudare“.

După anul 1989Catedra Tehnologia Materialelor şi Sudare a căpătat o nouă dezvoltare, atât din punct de vedere al activităţii didactice cât şi al activităţii de cercetare.

Începând cu anul universitar 1997-1998 s-a înfiinţat, pentru studiile de licență, secţia “Ingineria şi Managementul Calităţii” care pregăteşte specialişti în domeniul implementării sistemului calităţii în ingineria industrială.

Din anul universitar 1996-1997 au apărut două direcţii de studii aprofundate: Tehnologii Avansate de Sudare şi Control Nedistructiv şi Tehnologii Speciale pentru Producerea Materialelor şi Asigurarea Calităţii Produselor care, începând cu anul universitar 2002-2003, s-au transformat în două secţii de master: Ingineria și Managementul Proceselor de Sudare și Ingineria Calităţii.

Anul universitar 2011-2012 a însemnat înfiinţarea secţiei de licență “Ingineria Securităţii în Industrie” care pregăteşte ingineri în domeniul Sănătăţii şi Securităţii în Muncă.

Începând cu anul universitar 2022/2022. În cadrul departamentului ICTI s-a  înființat un nou program de studiu, “Tehnologii industriale inteligente” ce are  drept scop stabilirea unei punți de legătură prin intermediul căreia trecerea la  aplicarea conceptului Industrie 4.0, cu toate beneficiile sale, să se efectueze mult  mai ușor.

Activitatea de cercetare se desfășoară și prin intermediul centrelor de cercetare arondate departamentului, respectiv, “Centrul de Cercetare, Consulting şi Asistenţă Tehnică în Ingineria Materialelor şi Sudare” (C.A.M.I.S.) și “Centrul pentru Perfecţionare şi Asigurarea Calităţii şi Certificarea Auditorilor” (C.P.A.C. – C.A.).

În prezent, departamentul I.C.T.I. îşi desfăşoară activitatea în cadrul Facultății de Inginerie Industrială și Robotică, asigurând pregătirea tehnologică generală a studenţilor din anii I şi II la facultăţile de: Energetică, Inginerie Mecanică, Ingineria Sistemelor Biotehnice, Transporturi şi Aeronave. Departamentul oferă suportul informațional de specialitate pentru studenţii din ciclul de licență anii III și IV, specializările: Ingineria Sudării – IS, Ingineria Calităţii – IMC, Ingineria Securității în Industrie -ISI.

Începând cu anul universitar 2019-2020, Departamentul de Ingineria Calității și Tehnologii Industriale asigură pregătirea de specialitate pentru masterele: Ingineria Calităţii – ICIngineria şi Managementul Proceselor de Sudare şi Control – IMPSCEvaluarea Calităţii Materialelor şi Produselor – ECMPIngineria Sănătăţii şi Securităţii în Muncă – ISSM.