STUDII de MASTER

Master INGINERIA CALITĂȚII - IC

Este un program de masterat cu tradiție, care se adresează atât specialiștilor din domeniul managementului calității, cât și persoanelor active în piața muncii, interesate de o extindere a domeniului de competență sau de reorientare profesionala. Programul Ingineria Calității vizează, în principal, absolvenții programului de studii de licență de Ingineria și Managementul Calității, dar și absolvenții altor programe de studii de licență din domeniul științelor inginerești, economice sau administrative.

Ingineria Securităţii şi Sănătăţii în Muncă - ISSM:

Obiectivele programului de masterat sunt legate de realizarea de competențe și abilități pentru a face fața cerințelor Legii 319/2006, (Legea securității și sănătății în muncă) aplicabilă în toate organizațiile economice și sociale, indiferent de obiectul de activitate sau mărimea acestora. Potențialii candidați vizați sunt absolvenții de studii universitare de licență sau de lungă durată în inginerie, respectiv absolvenții specializării de Ingineria securității în industrie, în special.

Ingineria şi managementul proceselor de sudare şi control - IMPSC:

Programul de studii postuniversitare Ingineria și Managementul Proceselor de Sudare și Control are drept scop formarea de specialişti cu înaltă calificare, capabili să răspundă cerințelor de pe piața muncii din domeniul fabricării de structuri sudate. Acesta se adresează absolvenţilor tuturor programelor de studii de licenţă din domeniul Inginerie Industrială şi ai unor domenii de studii universitare de licenţă apropiate, studiilor universitare de licenţă sau de învăţământ superior de lungă durată cu preocupări privind proiectarea şi/sau fabricarea produselor sudate sau asemănătoare acestora.

Evaluarea Calităţii Materialelor şi Produselor - ECMP:

Misiunea principală a programului de studii este de a forma specialişti cu înaltă calificare, capabili să examineze, analizeze, diagnosticheze şi să repare defectele și/sau neconformităţile contribuind la îmbunătăţirea calităţii materialelor şi produselor astfel încât să fie utili în activitatea inginereasca din orice organizaţie economică industrială. Programul de master se adresează absolvenţilor tuturor programelor de studii de licenţă din domeniile: Inginerie Industrială şi ai unor domenii de studii universitare de licenţă apropiate; studiilor universitare de licenţă sau de învăţământ superior de lungă durată cu preocupări privind proiectarea sau/şi fabricarea produselor.