Învățământ/Studii

Viziunea departamentului este simplă și clară: toate programele și cursurile propuse sunt adaptate nevoilor tinerilor absolvenți de liceu sau de universitate care își doresc o carieră în inginerie industrială.

Corpul nostru profesoral transferă studenților cunoaștere de înalt nivel și le formează competențe tehnice creative.

Ca unitate organizatorico-funcţională a Facultăţii de Inginerie Industrială și Robotică, Departamentul Ingineria Calității și Tehnologii Industriale, participă la elaborarea şi gestionarea programelor de studii din domeniul Inginerie Industrială alocat misiunii sale.
Astfel, departamentul Ingineria Calității și Tehnologii Industriale gestionează următoarele programe de studii:
Misiunea ştiinţifică este în concordanţă cu domeniul în care se desfăşoară studiile universitare de licenţă, masterat şi doctorat, continuând direcţiile de cercetare ale Departamentului de Ingineria Calității și Tehnologii Industriale şi se încadrează în misiunea de cercetare a facultăţii şi universităţii. Astfel un număr de 6 cadre didactice sunt abilitate de a conduce doctorat în domeniul inginerie industrială, în cadrul departamentului desfășurându-se:
– cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicativă;
– transfer tehnologic înspre mediul economic industrial.

Despre tehnologie, calitate, sudare, securitate în industrie, discutați cu noi!