Mai multe informații

Facilități oferite studenților

1. Cazare în Căminele UPB: căminele în care sunt cazați studenții de la programele de studiu  gestionate de departamentul ICTI sunt P4 ,P18, P23 și P25.

2. Burse: în funcţie de situaţia şcolară şi materială, studenţii primesc 4 tipuri de burse de performanţă, de merit, de studiu, sociale. Pentru informații detaliate despre aceste facilități accesați LINK-ul către site-ul oficial al Facultății de Inginerie Industrială și Robotică.
O parte dintre studenții merituoşi pot obţine burse de studiu ERASMUS în străinătate; anual un număr de peste 50 de studenţi din facultate îşi desfăşoară pregătirea în universităţi din Uniunea Europeană.

Informațiile cu privire la efectuarea acestor stagiilor ERASMUS pot fi obținute de pe site-ul facultății.

3. Stagii de practică: 300 ore pe durata şcolarizării, 2 săpt. x 30 ore = 60 ore în anul II şi 8 săpt. x 30 ore = 240 ore în anul III şi cu implicarea studenţilor în proiecte de cercetare pe tot parcursul anului de studiu.
Există o vastă colaborare cu companii multinaționale de renume, dar și firme naționale (Pirelli Tyres Romania, Alro Slatina, SC Cameron Schlumberger, Garrett – Advancing Motion, Honeywell Friction, Timken Romania, SC Segula Technologies Romania, Koyo VasefbCo, CAMARD SERV, ENEL, METROREX, APA NOVA, ZENTIVA, etc.) în care generații de studenți au desfășurat stagiile de practică. Rezultatul este o inserție mai ușoară a absolvenților pe piața muncii.

4. Consiliere profesională în cadrul cabinetului CabiCON din facultate sunt oferite servicii personalizate privind:
– formarea de abilităţi şi competenţe specifice pentru identificarea celui mai potrivit loc de muncă;
– informare profesională şi orientare în carieră, pe baza evaluării și monitorizării anuale a evoluției profilului psihologic și competențelor.

5. Studenţii care au nevoie de asistență școlară specială pe parcursul studiilor vor fi sprijiniți prin întâlniri de consultaţii suplimentare, sinteze şi seminarii recapitulative.

6. Alte facilități:

– workshop-uri, training-uri, sesiuni de comunicare științifică studențească etc.
– tutorat;
– competiții sportive;
– concursuri de creativitate;
– campanii anti-drog;
– simularea admiterii;
– spectacole caritabile;
– tabere studențești gratuite.