STUDII de LICENȚĂ

Ingineria și Managementul Calității - IMC

Programul de studii Ingineria și Managementul Calității - IMC pregătește ingineri în domeniul fundamental științe inginerești, domeniul de licență inginerie industrială.

Absolvenții de IMC lucrează în general în:
- firme multinaționale în departamentele de asigurare a calității;
- firme multinaționale ca ingineri proiectanți;
- organizații diverse în calitate de specialiști în managementul calității, managementul mediului, logistică etc;
- propria firmă de consultanță în domeniul certificării calității.

Programul este structurat pe 4 ani (8 semestre) și este conceput să asigure temeinice cunoștințe absolvenților atât în domeniul ingineriei mecanice cât și al managementului calității.

Ingineria Sudării IS

Programul de studii Ingineria Sudarii - IS pregătește ingineri în domeniul fundamental științe inginerești, domeniul de licență inginerie industrială.

Absolvenții de IS lucrează în general în: - firme naționale și internaționale în calitate de ingineri sudori; - compartimentele de control nedistructiv ale firmelor producătoare de ansambluri sudate; - departamentele de consultanță, vânzări și service ale firmelor de comercializare de echipamente și materiale pentru sudare; - propria firmă de consultanță în domeniul ingineriei sudării.

Programul este structurat pe 4 ani (8 semestre) și este conceput să asigure temeinice cunoștințe absolvenților atât în domeniul ingineriei mecanice, în general, cât și al ingineriei sudării.

Ingineria Securității în Industrie ISI

Programul de studii Ingineria Securității în Industrie - ISI pregătește ingineri în domeniul fundamental științe inginerești, domeniul de licență inginerie industrială.

Absolvenții de ISI lucrează în general în:
- firme naționale în domeniul asigurării sănătății și securității în muncă;
- compartimentele de protecția muncii ale societăților comerciale din industria producătoare de bunuri și servicii;
- instituții ale statului român precum Inspectoratele Teritoriale de Muncă, Departamentele pentru Situații de Urgență etc;
- propria firmă de consultanță în domeniul sănătății și securității în muncă.

Programul este structurat pe 4 ani (8 semestre) și este conceput să asigure temeinice cunoștințe absolvenților atât în domeniul ingineriei industriale, în general, cât și în cel al sănătății și securității în muncă (SSM).

Tehnologii Industriale Inteligente TII

Programul de studii Tehnologii Industriale Inteligente - TII pregătește ingineri în domeniul fundamental științe inginerești, domeniul de licență inginerie industrială. Programul este structurat pe 4 ani (8 semestre) și este conceput să asigure temeinice cunoștințe absolvenților atât în domeniul ingineriei mecanice, în general, cât și al fabricației inteligente.