Licență Tehnologii Industriale Inteligente - TII

Licență Tehnologii Industriale Inteligente - TII

conf. dr. ing. Dumitru CICIC

În momentul de față nu mai există niciun domeniu industrial în care procesele de  fabricație să nu își găsească aplicabilitatea. Societatea modernă se află într-o continuă dezvoltare și în căutarea de noi soluții tehnologice care să conducă la  reducerea costurilor, timpilor de intrare în posesia unor bunuri, creșterea  nivelului calitativ al produselor etc. 

Odată cu aceste tendințe apare și necesitatea pregătirii corespunzătoare a forței  de muncă, fapt ce poate fi realizat doar prin asigurarea unor condiții clare de  desfășurare a procesului de învățare. 

Dezvoltarea accentuată a industriei IT a condus la apariția unor calculatoare mai  performante, soluții software prin care se pot realiza o serie de simulări etc., și  deci implicit apariția unor noi materiale de bază ce pot fi folosite la realizarea  produselor.  

  1. Ce reprezintă “Tehnologii Industriale Inteligente”? 

Din analiza tendințelor actuale se poate afirma cu certitudine că în perioada  imediat următoare toate industriile se vor confrunta cu transformări ca urmare a  industriei 4.0. 

Implementarea tehnologiilor inteligente, cum ar fi Machine Learning (ML),  Artificial intelligence (AI) și Robotic Process Automation (RPA), va deveni o  necesitate în vederea rămânerii într-o piață concurențială . 

Astfel au apărut o serie de domenii noi, multe dintre ele fără o acoperire reală în  cursuri de specialitate, de dezvoltare precum: 

– fabricație aditivă avansată; 

– materiale inteligente; 

– bio și nanomateriale; 

– tehnologii virtuale și augmentate de producție 

– materiale compozite; 

În industria 4.0., fabrica devine practic o entitate independentă și interconectată,  ce are capacitatea de a colecta date, de a le analiza și de a lua decizii  automatizate.

Prin programul de studiu “Tehnologii industriale inteligente” se încearcă stabilirea  unei punți de legătură prin intermediul căreia trecerea la aplicarea conceptului  Industrie 4.0, cu toate beneficiile sale, să se efectueze mult mai ușor. 

  1. Planul de învăţământ:  

Click aici spre site-ul Facultății de Inginerie Industrială și Robotică 

  1. Ocupațiile posibile: 

inginer mecanic COR 214401 

  1. După ce termin TII ce pot să fac?